Tuyển dụng

Tuyển dụng, huấn luyện, quản lý, giám sát đội ngũ nhân sự kinh doanh - Điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày. Có khả năng soạn thảo văn bản, giấy tờ và biết tính toán tư vấn cho BGĐ đưa ra các quyết định, chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi, chiết khấu bán hàng theo từng thời điểm.


ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

Chat zalo