Thông báo
Thông báo thay đổi nhãn sản phẩm Xem Tải
CÔ BỐ SẢN PHẨM Xem Tải
CÔ BỐ SẢN PHẨM Xem Tải
Xét nghiệm nước tháng 11 - 12 /2020 & tháng 01 - 02 - 03/2021 Xem Tải
Xét nghiệm nước tháng 10/2020 Xem Tải
Xét nghiệm nước tháng 8 & 9/2020 Xem Tải
Chứng Nhận iso - 2020 Xem Tải
Thông báo bổ sung nhãn Lobico Xem Tải
Xét nghiệm thủy cục tháng 7.2020 Xem Tải
Xét nghiệm vi sinh tháng 7.2020 Xem Tải
Xét nghiệm lý hóa tháng 7.2020 Xem Tải
Xét nghiệm vi sinh tháng 6.2020 Xem Tải
Xét nghiệm vi sinh tháng 5.2020 Xem Tải
Xét nghiệm vi sinh tháng 4.2020 Xem Tải
Thông báo nghỉ lễ 30/4 & 01/5/2020 Xem Tải
xét nghiệm vi sinh tháng 3/2020 Xem Tải
Xét nghiệm nước vi sinh tháng 2/2020 Xem Tải
Xét nghiệm nước (ly hoa) tháng 1/2020 Xem Tải
Xét nghiệm nước (thuy cuc) tháng 1/2020 Xem Tải
Xét nghiệm nước (vi sinh) tháng 1/2020 Xem Tải